Plug-in@work is een talentencentrum in Dordrecht waar dagbesteding wordt geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deelnemers met een Wmo-indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn bij ons van harte welkom. Zo nodig helpen wij bij het aanvragen van deze indicatie bij de gemeente. Wmo is er ter ondersteuning van mensen om ze te laten participeren in de maatschappij. Het hoofddoel van Plug-in@work is om deelnemers te begeleiden naar betaald werk of scholing.

Bij Plug-in@work kun je je aanmelden voor diverse activiteiten qua dagbesteding. We bieden zinvolle dagbesteding en begeleiding, zodat mensen weer een plek in de maatschappij vinden. Dit gebeurt met behulp van ervaren, gediplomeerde begeleiders.

In het talentencentrum mogen de deelnemers achter hun talenten komen, zich ontwikkelen, en tot bloei komen. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld aan de slag in de fietsmakerij, met houtbewerking en in de groenvoorziening. Ook is er dagbesteding mogelijk in de creatieve studio of in de copyservice. We hebben ook dagbestedingsplekken in de horeca of als schilder. Er zijn dus volop mogelijkheden. We streven ernaar deelnemers op de juiste plek krijgen, zodat ze hun talenten kunnen ontplooien. Plug-in@work staat klaar voor mensen om samen te bouwen aan herstel en toekomst!

dagbesteding dordrecht
dagbesteding dordrecht keien-beschilderen